Miras mukavelesi örneği

Miras mukavelesinde taraflar, bütün malvarlığını açık olarak yazarlar. Sonra karşılık değerlerini yazarlar. Bu sözleşmeyi imzalayıp, Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler. Tapu Sicil Müdürlüğünde önce intikal yapılır. Sonra da, mukavele hükümlerince taraflardan yek diğerine satış yapılıyor gibi işlem tanzim edilir.
Bu miras mukavelesinden tarafların tek taraflı olarak dönmesi söz konusu olamaz. Ancak, iradeyi sakatlayan sebepler var ise veya akdin feshini haklı kılan nedenler var ise -butlan gibi- o zaman akit feshedilebilir. Bahsettiğiniz olayda böyle bir durum görülmemektedir. Özürlü kardeşinizin vefatı halinde ise, onun mirası Medeni Kanunun açık hükümleri karşısında, çocuğu olmadığı için anne ve babasına kalacaktır. Anne ve baba da olmaz ise, kardeşlerine yani sizlere kalacaktır.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRAS SÖZLEŞMESİ

(OKUR YAZARLAR İÇİN)

(Muris ile Mirasçılar arasında)

(T.M.K.503,514,527,536,545, N.K.60,69,72,78,84-89)

 

…………yılı…………ayının…………günü…./……/……

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………,       …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş………..gün, ………. kayıt ve………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen ………………adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen  ……………ile gösterdiği…………..verilmiş………..gün,……….kayıt ve ………………seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ………………Vergi Dairesinin ……………sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan,halen ………………adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu söyleyen (Mirasçı) ……………………….. birlikte bana başvurarak  miras sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Her ikisinin de bu işlemi yapma  yeteneğinin  bulunduğunu ve okur yazar olduğunu, kısıtlı olmadıklarını beyanlarından  anladım.

Yanlarında tanık olarak gelenlerden  ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve …………………. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan  ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………………… seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz”  demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.

İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.

Miras Sözleşmesi yapmak isteyen (Muris) ………………….. şu  suretle söze başladı: “(Bu kısma murisin söyledikleri yazılacak)”  diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf (Mirasçı) ………………………. şu suretle söze başladı. “(Bu kısma mirasçının söyledikleri yazılacak)”  diye sözlerini bitirdi.

Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte  altı imzalandı,  mühürlendi. …………yılı …………  ayının…………günü…/……/……

MURİS                                                 MİRASÇI                                                      NOTER

ADI VE SOYADI             ADI  VE SOYADI                                ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA                                                  İMZA                                          RESMİ MÜHÜR VE İMZA

 

 

 

Yazılan miras sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve tanıklar huzurunda beyan ederiz. …………yılı………… ayının …………günü.…/……/……

 

MURİS                                                                                               MİRASÇI

ADI VE SOYADI                                                                              ADI  VE SOYADI

İMZA                                                                                                  İMZA

 

Miras sözleşmesi okunmak üzere muris………………………  ile mirasçı …………….. ‘ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisinin de bize yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. …………yılı …………  ayının…………günü .…/……/……

 

TANIK                                                                                      TANIK

ADI VE SOYADI                                                                     ADI  VE SOYADI

İMZA                                                                           İMZA

 

Yazılan bu miras sözleşmesi muris ……………………, mirasçı ………………., tanık ………………………., tanık ………………….. ve ben noter …………… tarafından imzalandı, mühürlendi. …………yılı………… ayının…………günü.…/……/……

 

MURİS                                                                                                MİRASÇI

ADI VE SOYADI                                                                                ADI  VE SOYADI

İMZA                                                                                                  İMZA

 

 

TANIK                                                        TANIK                                          NOTER

ADI VE SOYADI                                        ADI  VE SOYADI                  ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA                                                         İMZA                              RESMİ MÜHÜR VE İMZA

 

 

NOT:

1-İşlem fotoğraflı yapılır.

2-Fihrist defterine kaydedilir.(N.K.Yön.49/son)

3-2003/45 sayılı genelge gereği,işlem noterliğin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne bildirilir.

4- Maliye Bakanlığınca vergi kimlik numarasının yazılması yolunda uygulama başlatılıncaya kadar, vergi kimlik numarası taşıt alım satım işlemlerine (1998/44 sayılı genel yazı), limited şirket hisse devirlerine (2000/58 sayılı genelge) ve dava vekaletnamelerine ( 1989/ 70, 1990/3 ve 1995/44 sayılı genelgeler) yazılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>