Yağma Nedir?

Yağma, insanlık ayıplarından biridir. Alçakça ve korkakça bir davranış biçimidir. Kitle hâlinde yapılır (tek veya birkaç kişinin yaptığı hırsızlığa yağma denmez.) Tamamen veya kısmen alenîdir (açıkça yapılır.) Böyle bir eylem, ancak devlet otoritesinin çöktüğü veya zayıfladığı ülkelerde olabilir. Otorite avdet edince, kalabalık kitleler oluşturdukları için yağmacılar takibata uğramaz, çaldıkları mallar ellerinde kalır.
Bu eylem, ilkel kavimlere has değildir. En medeni ve yüksek toplumların zaafa düştükleri dönemlerde, en kudretli devletlerin başına gelebilir. Allah, devlete zevâl verince, bu tip felâketler baş gösterir. Yağma kansız olabileceği gibi, kan dökülerek, insan öldürerek de vuku bulur. Zaten en çok ihtilâllerde görülür. Yağmacı, malını savunmak isteyeni öldürür.
Son dönem tarihimizde, 1876 Dolmabahçe Sarayı ve 1909 Yıldız Sarayı yağmaları, biz Türkler’in ayrıntılarını utanarak yazıp okuduğumuz olaylardır. 1960’lı yıllarda Birleşik Amerika gibi bir devlette ayaklanan Zenciler, büyük şehirlerde zengin mahallelerini talan etmişlerdir.
Şimdi de ABD gibi bir devlet, Irak’ı yağmalattı. Kendisi yağmalamadı, ülkeyi, öz alkına yağmalattı. Birilerine ders vermek, birilerini korkutmak, Amerikan iradesine boyun eğmeye mecbur kılmak, aynı şeyi sizin ülkenizde sizin halkınıza da yaptırabilirim mesajını vermek istedi. Bazı devletlerin savunma güçlerini kırmak, o devletleri savaşa hâcet kalmadan Pax Americana kapsamına almak istedi. Hangi devletler olduğunu belirtmeye lüzum yok. Hangi devletler Amerika’nın bu eyleminden korkarlarsa, tehdid edilenler onlardır.
Yağma denen iğrençliğin en berbadı, tarihin ve medeniyetin tahribidir. Irak yağmasında Hammurabi’den Hârûnürreşîd’e, İmâm-ı Âzam Efendimiz’den Mimar Sinan’a kadar her şey tahribe uğradı. Akılsız kişilerle ve ekiplerle yönetilen devletlerin başına neler gelebilir, ibret olsun! Washington’a göre, bir devletin kendi milletine yağmalattırılması, ileride Amerikan askerî operasyonlarını az masraflı ve az zayiatlı hâle getirecektir.

Yağma Nedir?

yağmak eylemi; baskın ya da zor kullanarak elde edilmiş olan.
birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, çapul, talan.
akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>